Oppføringer av Stein Egil Syversen

Førstehjelp praksis for Nettpartner

Takk til Opplæringskontoret Elkraft for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre praksisen i førstehjelpskurset for Nettpartner. Bl.a. ble det øvd på: Hvordan utføre Hjerte lungeredning i praksis. Hvordan legge en skadd eller syk i sideleie. Deltagerne fikk også prøve seg i dette med tanke på nakke/rygg skade, og skånsom forflytning. Kort info. og demonstrasjon […]

Førstehjelpskurs for Hunnshovde Barnehage

Vi takker Hunnshovde barnehage på Gjøvik for at vi nok en gang fikk oppdraget med å gjennomføre et førstehjelpskurs for deres ansatte. En frisk gjeng som bidro sterkt til et godt miljø for oss besøkende. Det sideleie, og ikke Yoga eller mindfulness det trenes på, når det gjelder bilde over. (altså)

Førstehjelpskurs for Solåsstua Barnehage

Vi takker for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpsopplæring for dere. Til tross for at dere er en forholdsvis liten barnehage med få ansatte, satte ikke dette noen demper på hverken humor eller interesse for opplæringen. En flott forsamling.