Førstehjelpskurs for Marka Barnehage i Hunndalen

Takk til Marka barnehage for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpsopplæring for deres ansatte. Som vanlig, en humoristisk og glad forsamling som det er lett å holde undervisning for.

Vi forsøker å legge opp våre barnehagekurs med både teoretisk påfyll og med praktiske oppgaver.

Hjerte lunge redning på små barn.