Da har vi gjennomført tre førstehjelpskurs for skoleansatte i Søndre Land, nå i oktober. Det gjenstår to kurs som blir gjennomført rett på nyåret.

Hvis det skulle oppstå situasjoner som krever førstehjelpsinnsats håper vi at noe av kunnskapen kommer til nytte.

Les mer

Vi fikk nok en gang lov til å gjennomføre førstehjelpsopplæring for over 70 lærlinger tilsluttet opplæringskontoret.

Les mer