Førstehjelpskurs - frie luftveierEcare / Bjørn H Stuedal

Førstehjelpskurs for lærere i Søndre Land

Da har vi gjennomført tre førstehjelpskurs for skoleansatte i Søndre Land, nå i oktober. Det gjenstår to kurs som blir gjennomført rett på nyåret. Hvis det skulle oppstå situasjoner som krever førstehjelpsinnsats håper vi at noe…

Førstehjelpsopplæring for lærlinger.

Vi fikk nok en gang lov til å gjennomføre førstehjelpsopplæring for over 70 lærlinger tilsluttet opplæringskontoret. Vi takker Opplæringskontoret for håndverk og industrifag GLT for tilliten. Bildet er av noen i en av gruppene. …