Rådgivning.

Ecare har lang erfaring og solid kompetanse innen beredskap, brannvern og førstehjelp. Vi har et bredt kontaktnett og flere samarbeidspartnere, slik at vi også kan ta på oss store oppdrag. Ecare leverer tjenester innen:

  • Førstehjelp
  • Brannvern
  • HMS
  • Sikkerhet og beredskapsspørsmål

Vi kan også ta på oss rådgivningsoppdrag for etterlevelse av offentlige krav, lover og forskrifter. Dette kan være gjennomgang av bedriften for kontroll og dokumentasjon etter Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, og kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav.

Er du usikker på hva som kreves av utstyr i bedriften i forhold til brannvern og førstehjelp? Vi kan hjelpe deg med gjennomgang og utstyre bedriften slik at dere etterlever kravene.

Kontroll av brannslukkere