Førstehjelpsopplæring gjennomført for-

Lissomskogen barnehage på Gjøvik

VOKKS Installasjon på Dokka

Innleid personell hos Nettpartner AS på Hadeland. Gjennomført for OKE (Opplæringskontoret Elkraft)

Vi takker alle sammen for at vi fikk oppdragene.

Vi har hatt en hektisk periode til nå i år. Nå ser det ut til at vi går inn i en periode med mer normal arbeidsmengde. Er det noen som trenger kurs, bare kontakt oss for tilbud og opplegg.

VOKKS Installasjon

 

Innleide hos Nettpartner + Morten fra OKE

Vi takker Gjøvik Tannlegesenter for oppdraget med å gjennomføre førstehjelpskurs for dere.

Håper dere er bedre forberedt nå, hvis dere kommer i en situasjon der dere må gjøre noe for en som er akutt syk eller akutt skadd.

Er det andre som er usikre på hva dere skal gjøre ved en ulykke, eller når noen faller livløse om? Bestill et kurs hos oss.