Kurs.

Vi tilpasser alle våre kurs etter kundens ønsker og behov, enten det for eksempel gjelder industri med kjemikalier, eller brann i spesielle objekter.

Enkelte deler er imidlertid obligatoriske, som for eksempel hjerte-lungeredning, som vi har med på alle førstehjelpskurs. Både førstehjelps- og brannvernkursene inneholder både en teoretisk og en praktisk del, der deltagerne må gjennomføre øvelser.

Brannvernkurs

Ordinære kurs over 3 timer. Alle våre kurs er individuelt tilpasset til kundens behov, og vi kan tilrettelegge kurs for alle yrkesgrupper.

Eksempel på innhold:

 • Hvordan brann oppstår
 • Forebygge brann
 • Hvordan slukke brann
 • Praktiske øvelser

Har dere behov for å dekke spesielle tema, tilpasses det til kurset enten det for eksempel gjelder industri med kjemikalier, eller brann i spesielle objekter.

Pris: Fra kr. 3770,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

Førstehjelpskurs

Ordinære kurs over 3 timer. Alle våre kurs er individuelt tilpasset til kundens behov, og vi kan tilrettelegge kurs for alle yrkesgrupper.

Eksempel på innhold:

 • Undersøkelse av skadd eller syk person.
 • Frie luftveier og pust.
 • Hjerte-lunge redning. Dette tema er alltid med.
 • Praktiske oppgaver.

*******************************************

OBS! VI FØLGER NRR SITT RÅD… (04.03.2020)

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) vil inntil videre anbefale at all opplæring og trening med munn-til-munn metoden stoppes til situasjonen med smittespredning av Coronavirus (COVID-19) er mer avklart 

Dette fordi øvings dukker ofte brukes av flere og desinfeksjon mellom bruk neppe vil beskytte fullt mot smitte. Dette er ikke til hinder for at andre momenter rundt trening på hjerte-lungeredning (HLR) kan gjennomføres, f.eks brystkompresjoner og bruk av hjertestarter, avhengig av forhåndsregler som generelt gjelder med gruppeundervisning i disse tider. Trening på munn-til-munn kan gjenopptas på et senere tidspunkt når epidemien er over. Anbefalingen er basert på WHO sine generelle anbefalinger for å begrense smitte i befolkningen, hvor munn-til-munn på øvingsdukker vil stride mot flere av anbefalingene.1 Bruk av ansiktsmaske, PocketMask™ eller liknende i øvingsøyemed omfattes av samme anbefaling.

*******************************************

Har dere behov for å dekke spesielle tema, tilpasses det til kurset. Eksempler på dette kan være I FSE opplæring for elektrobransjen, eller førstehjelpsbehandling ved store skader for brannvesen.

Pris: Fra kr. 3700,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

Kurs i bruk av hjertestarter

Kurset tilpasses deltagernes forutsetninger og tidligere kunnskaper. Kurset gjennomføres normalt over 3 timer, men dette forutsetter at deltagerne har gjennomført et førstehjelpskurs for ikke alt for lenge siden. Har deltagerne ingen førstehjelpskunnskaper må vi øke timetallet med minst 1 time.

HUSK: For bedrifter som anskaffer hjertestarter er det krav til dokumentert opplæring.

Noe av kursinnholdet:

 • Hjertets funksjon
 • Grundig gjennomgang av hjerte-lungeredning. Både teori og praksis
 • Hvordan virker en hjertestarter
 • Sikkerhetsfaktorer
 • Gjennomgang av aktuell starter
 • Praktisk trening med hjertestarter

Pris: Fra kr. 3700,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

Kombinert kurs førstehjelp og brannvernopplæring

Ordinære kurs over 4 timer. Alle våre kurs er individuelt tilpasset til kundens behov, og vi kan tilrettelegge kurs for alle yrkesgrupper.

Eksempel på innhold:

 • Undersøkelse av skadd eller syk person
 • Pust og luftveier.
 • Hjerte-lunge redning inkl. praksis
 • Hvordan brann oppstår.
 • Forebygge brann.
 • Slukkemidler
 • Hvordan slukke brann
 • Praktiske øvelser

Pris:  Fra kr. 4800,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

“Varme arbeider”-kurs

Med varme arbeider mens arbeider hvor det benyttes utstyr som lager gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmluftsblåser, sveise-, skjære-, og slipeutstyr.

Forsikringsselskapene i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar sertifikat for utførelse.

Norsk Brannvernforening har på vegne av forsikringsbransjen utarbeidet kursopplegget og godkjenner instruktører som skal undervise i sertifiseringsordningen.

Ecare har godkjente instruktører og vi tilrettelegger både bedriftsinterne og åpne kurs for sertifisering.

Usikker på ditt behov? Kontakt oss så finner vi ut av det.

Kursinnhold iht. fastsatt program.

 • Forskrifter
 • Brannteori
 • Brannverntiltak
 • Brann og brannslukking

Pris: Hør med oss!

Bedriftsinterne og åpne kurs. Vi setter opp åpne kurs ved behov.

Kurs i arbeidsvarsling.

Vi har nå en samarbeidspartner for å gjennomføre godkjent kurs i Arbeidsvarsling.

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring.

Selvfølgelig benytter vi kun instruktører som er godkjent av Statens Vegvesen.

Usikker på ditt behov? Kontakt oss så finner vi ut av det.

Kursinnhold iht. fastsatt program.

Pris: Hør med oss!

Bedriftsinterne og åpne kurs.