Kurs.

Vi tilpasser alle våre kurs etter kundens ønsker og behov, enten det for eksempel gjelder industri med kjemikalier, eller brann i spesielle objekter.

Enkelte deler er imidlertid obligatoriske, som for eksempel hjerte-lungeredning, som vi har med på alle førstehjelpskurs. Både førstehjelps- og brannvernkursene inneholder både en teoretisk og en praktisk del, der deltagerne må gjennomføre øvelser.

Brannvern

Brannvernkurs

Ordinære kurs over 3 timer. Alle våre kurs er individuelt tilpasset til kundens behov, og vi kan tilrettelegge kurs for alle yrkesgrupper.

Eksempel på innhold:

 • Hvordan brann oppstår
 • Forebygge brann
 • Hvordan slukke brann
 • Praktiske øvelser

Har dere behov for å dekke spesielle tema, tilpasses det til kurset enten det for eksempel gjelder industri med kjemikalier, eller brann i spesielle objekter.

Pris: Fra kr. 3500,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

Førstehjelp

Førstehjelpskurs

Ordinære kurs over 3 timer. Alle våre kurs er individuelt tilpasset til kundens behov, og vi kan tilrettelegge kurs for alle yrkesgrupper.

Eksempel på innhold:

 • Undersøkelse av skadd eller syk person.
 • Frie luftveier og pust.
 • Hjerte-lunge redning. Dette tema er alltid med.
 • Praktiske oppgaver.

Har dere behov for å dekke spesielle tema, tilpasses det til kurset. Eksempler på dette kan være I FSE opplæring for elektrobransjen, eller førstehjelpsbehandling ved store skader for brannvesen.

Pris: Fra kr. 3300,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

Bruk av hjertestarter

Kurs i bruk av hjertestarter

Kurset tilpasses deltagernes forutsetninger og tidligere kunnskaper. Kurset gjennomføres normalt over 3 timer, men dette forutsetter at deltagerne har gjennomført et førstehjelpskurs for ikke alt for lenge siden. Har deltagerne ingen førstehjelpskunnskaper må vi øke timetallet med minst 1 time.

HUSK: For bedrifter som anskaffer hjertestarter er det krav til dokumentert opplæring.

Noe av kursinnholdet:

 • Hjertets funksjon
 • Grundig gjennomgang av hjerte-lungeredning. Både teori og praksis
 • Hvordan virker en hjertestarter
 • Sikkerhetsfaktorer
 • Gjennomgang av aktuell starter
 • Praktisk trening med hjertestarter

Pris: Fra kr. 3300,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

Kombinerte kurs

Kombinert kurs førstehjelp og brannvernopplæring

Ordinære kurs over 4 timer. Alle våre kurs er individuelt tilpasset til kundens behov, og vi kan tilrettelegge kurs for alle yrkesgrupper.

Eksempel på innhold:

 • Undersøkelse av skadd eller syk person
 • Pust og luftveier.
 • Hjerte-lunge redning inkl. praksis
 • Hvordan brann oppstår.
 • Forebygge brann.
 • Slukkemidler
 • Hvordan slukke brann
 • Praktiske øvelser

Pris:  Fra kr. 4500,-

Inntil 16 personer i kundens lokaler. Forbehold om kjøreavstand.

Kurs i varme arbeider

«Varme arbeider»-kurs

Med varme arbeider mens arbeider hvor det benyttes utstyr som lager gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmluftsblåser, sveise-, skjære-, og slipeutstyr.

Forsikringsselskapene i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar sertifikat for utførelse.

Norsk Brannvernforening har på vegne av forsikringsbransjen utarbeidet kursopplegget og godkjenner instruktører som skal undervise i sertifiseringsordningen.

Ecare har godkjente instruktører og vi tilrettelegger både bedriftsinterne og åpne kurs for sertifisering.

Usikker på ditt behov? Kontakt oss så finner vi ut av det.

Kursinnhold iht. fastsatt program.

 • Forskrifter
 • Brannteori
 • Brannverntiltak
 • Brann og brannslukking

Pris: Hør med oss!

Bedriftsinterne og åpne kurs. Vi setter opp åpne kurs ved behov.