Førstehjelpskurs og enkel brannvern for Dokkadeltaet Våtmarssenter

Da har vi holdt et kombinert kurs i førstehjelp og brannvern for Dokkadeltaet Våtmarkssenter. En aktiv gjeng med deltagere. De fikk prøve seg i noen praktiske førstehjelpsoppgaver, og vi fikk også til en liten øvelse med brannslukking.

Takk for oppdraget.