Corona nytt fra ECARE 13.3.2020

Basert på myndighetenes og fagmiljøenes råd, utsetter vi all fysisk jobb ute hos kunder. I første omgang gjelder dette i 14 dager, men vi har løpende vurdering av utviklingen.

I dagens situasjon ønsker vi å forholde oss slik at vi er minst mulig i kontakt med andre mennesker. Dette for å bidra til minst mulig smittespredning av Corona virus.

Vi kontakter alle de kunder vi har avtalt aktivitet med.

Vi vil forsatt levere varer. Ved behov for materiell, så bare ta kontakt.

Pga. coronavirus og tiltak som bedrifter har iverksatt er vi dessverre utsolgt for flere varer. Dette er varer som desinfeksjon, og enkelte produkter for personlig vern. Vi har varer i bestilling, men flere produsenter og importører har for tiden lange leveringstider. Vi har også satt i gang tiltak for å kunne skaffe alternative produkter. Vi håper våre kunder har forståelse for situasjonen.

Vi informerer.

OBS! VI FØLGER NRR SITT RÅD… (04.03.2020)

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) vil inntil videre anbefale at all opplæring og trening med munn-til-munn metoden stoppes til situasjonen med smittespredning av Coronavirus (COVID-19) er mer avklart 

Dette fordi øvings dukker ofte brukes av flere og desinfeksjon mellom bruk neppe vil beskytte fullt mot smitte. Dette er ikke til hinder for at andre momenter rundt trening på hjerte-lungeredning (HLR) kan gjennomføres, f.eks brystkompresjoner og bruk av hjertestarter, avhengig av forhåndsregler som generelt gjelder med gruppeundervisning i disse tider. Trening på munn-til-munn kan gjenopptas på et senere tidspunkt når epidemien er over. Anbefalingen er basert på WHO sine generelle anbefalinger for å begrense smitte i befolkningen, hvor munn-til-munn på øvingsdukker vil stride mot flere av anbefalingene.1 Bruk av ansiktsmaske, PocketMask™ eller liknende i øvingsøyemed omfattes av samme anbefaling.