Avlyser kundebesøk i 14 dager

Corona nytt fra ECARE 13.3.2020 Basert på myndighetenes og fagmiljøenes råd, utsetter vi all fysisk jobb ute hos kunder. I første omgang gjelder dette i 14 dager, men vi har løpende vurdering av utviklingen. I dagens situasjon ønsker…

Produkter for desinfeksjon og personlig vern

Pga. coronavirus og tiltak som bedrifter har iverksatt er vi dessverre utsolgt for flere varer. Dette er varer som desinfeksjon, og enkelte produkter for personlig vern. Vi har varer i bestilling, men flere produsenter og importører har for…

HLR og Coronasmitte

Vi informerer. OBS! VI FØLGER NRR SITT RÅD… (04.03.2020) Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) vil inntil videre anbefale at all opplæring og trening med munn-til-munn metoden stoppes til situasjonen med smittespredning av Coronavirus (COVID-19)…