I høst har vi ikke vært flinke til å legge inn kursene våre her på nettet. Vi kommer sterkere tilbake med informasjon etter hvert.

Men… Vi har gjennomført kurser for:

  • Førstehjelpskurs for ansatte ved Kopperud Barnehage.
  • Førstehjelpskurs for Hov Taxi.
  • Flere kurs for Lærlingsenteret Innlandet.
  • Brannvernopplæring for Monssveen Barnehage.
  • Flere kurs for Opplæringskontoret for Bil og Transportfag Vestoppland.

Les mer