Førstehjelpskurs og enkel brannvern for Dokkadeltaet Våtmarssenter

Da har vi holdt et kombinert kurs i førstehjelp og brannvern for Dokkadeltaet Våtmarkssenter. En aktiv gjeng med deltagere. De fikk prøve seg i noen praktiske førstehjelpsoppgaver, og vi fikk også til en liten øvelse med brannslukking. Takk…

Førstehjelpskurs for Lillehammer Taxisentral

Vi takker for oppdraget. I denne runden har vi gjennomført to kurs for 06565 Drosjene. Som vanlig en hyggelig og fin samling serviceinnstilte sjåfører.

Brannvernopplæring for ansatte ved Lissomskogen barnehage

Takk til Lissomskogen barnehage på Gjøvik for oppdraget med brannvernopplæringen for ansatte. En fin samling interesserte mennesker som bidro til god stemning i både teoriundervisningen og under praktisk brannslukking. Thomas…
Vinterfjellet - påskeBjørn H Stuedal

Førstehjelp i påskefjellet

Påsken står for døra. Dette innebærer aktiviteter som vi sjelden gjør ellers i året. Vi er på hytta, er ute i bakken, går på ski, eller reiser til andre steder for å få en endring av hverdagen. Med det øker også risikoen for uhell,…
Kontroll av brannslukkereEcare / Bjørn H Stuedal

Har du kontrollert brannslukkeren?

Visste du at brannslukkere har begrenset levetid – og må kontrolleres av fagfolk minst hvert femte år? I privatboliger er det du som eier eller bruker av boligen som har ansvar for å kontrollere slukkeren, forteller Thomas Sørsveen,…

Førstehjelpskurs for nye brannmannskaper

Takk til Søndre Land Brannvesen for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpsdelen i grunnopplæringen for deres mannskaper. Kurset er en del av Kursopplegget fra Norges Brannskole. Det deltok også deltager fra Østre Toten…