Da har vi holdt et kombinert kurs i førstehjelp og brannvern for Dokkadeltaet Våtmarkssenter. En aktiv gjeng med deltagere. De fikk prøve seg i noen praktiske førstehjelpsoppgaver, og vi fikk også til en liten øvelse med brannslukking.

Takk for oppdraget.

Vi takker for oppdraget. I denne runden har vi gjennomført to kurs for 06565 Drosjene. Som vanlig en hyggelig og fin samling serviceinnstilte sjåfører.

Les mer

Takk til Lissomskogen barnehage på Gjøvik for oppdraget med brannvernopplæringen for ansatte. En fin samling interesserte mennesker som bidro til god stemning i både teoriundervisningen og under praktisk brannslukking.

Les mer

Påsken står for døra. Dette innebærer aktiviteter som vi sjelden gjør ellers i året. Vi er på hytta, er ute i bakken, går på ski, eller reiser til andre steder for å få en endring av hverdagen. Med det øker også risikoen for uhell, sykdom og skade. Her finner du noen førstehjelpsråd for  påskefjellet:

Les mer

Visste du at brannslukkere har begrenset levetid – og må kontrolleres av fagfolk minst hvert femte år?

Les mer

Takk til Søndre Land Brannvesen for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpsdelen i grunnopplæringen for deres mannskaper.

Kurset er en del av Kursopplegget fra Norges Brannskole. Det deltok også deltager fra Østre Toten og Nordre Land.