Førstehjelpskurs for Solåsstua Barnehage

Vi takker for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpsopplæring for dere. Til tross for at dere er en forholdsvis liten barnehage med få ansatte, satte ikke dette noen demper på hverken humor eller interesse for opplæringen. En flott forsamling.