Brannvernopplæring hos Bjørnen på Odnes

Takk for oppdraget med å gjennomføre brannvernopplæring for Bjørnen. Bilde er misvisende da deltagerne var meget aktivt med både i teorien og under slukkeøvelsen. Beklager dårlig bilde. Fotoapparatet lå igjen, så bilde er tatt med…

Førstehjelpskurs for BUFETAT Fosterhjemstjenesten, Oppland

Gjennomført førstehjelpskurs for BUFETAT - Fosterhjemstjenesten for Oppland. Takk for oppdraget. Dette var en meget trivelig gjeng på Lillehammer.

FØRSTEHJELPSKURS HOS AS BYGGTJENESTER

Takk for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpskurs for AS Byggtjenester. Takk også til Eidsiva Energi for at dere tipset Byggtjenester om oss.