Takk for oppdraget med å gjennomføre brannvernopplæring for Bjørnen. Bilde er misvisende da deltagerne var meget aktivt med både i teorien og under slukkeøvelsen.

Beklager dårlig bilde. Fotoapparatet lå igjen, så bilde er tatt med mobil.

Gjennomført førstehjelpskurs for BUFETAT – Fosterhjemstjenesten for Oppland. Takk for oppdraget. Dette var en meget trivelig gjeng på Lillehammer.

Takk for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpskurs for AS Byggtjenester. Takk også til Eidsiva Energi for at dere tipset Byggtjenester om oss.