Gjennomført brannvernopplæring for nøkkelpersonell og industrivern ved Berthas Bakeri i Fall.

Les mer

Da har vi gjennomført to førstehjelpskurs for de ansatte ved Monssveen barnehage på Gjøvik.

Les mer

Da har vi gjennomført førstehjelpskurs for ansatte ved Kråkjordet Barnehage på Gjøvik

Les mer

I år er det mer snø en vi har sett de siste årene. Dette kan føre til at områder som vanligvis er ufarlige, kan være utsatt for rasfare i år.

Les mer