Kjøpsbetingelser.

Alle priser er oppgitt i NOK og inkl. MVA.  Garanti og reklamasjon iht. Norsk lov. Behov for å kontakte oss. Se siden kontaktinformasjon.

Informasjon

Ordinære bestillinger på inntil 10 kg sendes normalt i post. Ev. via fraktselskap. Frakt og  ordrebehandling kr. 160,-  Er  forsendelser over 10 kg kontaktes kunde. På ordre over 10 kg. kan tilleggskostnader tilkomme. Kunde kan hente selv, men da må tidspunkt for henting avtales på forhånd. Viktig at kunde oppgir e-postadresse og/eller telefonnummer. Privatkunder bes betale med vår kortbetaling.  Bedriftskunder kan søke om fakturabetaling, oppgi organisasjonsnummer. Avtalekunder  bes å oppgi avtalenummer.

Vi ber om at kunder på Svalbard, Jan Mayen og land utenom Norge benytter mail og ikke nettbutikk. Dette grunnet andre MVA og skattebetingelser.

Forbehold.

Vi tar forbehold om feil på sidene. Enkelte varer kan være utgått fra produksjon eller endret design.  Bildene på sidene kan avvike fra produkt. Ved endringer i produktets egenskaper eller kvalitet blir kunde kontaktet.

Kunden har ansvar for at produktet blir brukt iht. produktets tiltenkte bruk, og at brukerveiledninger og produsentens sikkerhetsbestemmelser blir fulgt.

Ecare forbeholder seg retten til å avvise ordre. eventuelle betalinger vil da bli tilbakeført til kjøper.

Reklamasjon

Så fremt ikke annet er avtalt betaler kunde returkostnader ved retur av vare. Vare skal leveres tilbake ubrukt og  i originalemballasje. Angrerett gjelder i 14 dager etter mottatt vare. Spesialproduserte varer kan ikke returneres. All retur skal avtales / varsles på forhånd. Angreskjema kan lastes ned her: http://www.signform.no/dss/statlige-blanketter?view=forms&id=12  Blankett nr. Q-0319B         Blankett vedlegges også varen. Ved retur pga. feil skal feilen beskrives. Ut over dette er det ingen krav om å dokumentere årsaken til retur. Ved retur må du oppgi Navn, adresse, telefonnummer og kontonummer.  Vi minner om at privat-forbruker og foretak har forskjellige reklamasjon og garantiordninger. Produktgaranti er normalt 2 år. Angrerett gjelder ikke for medisinsk utstyr iht.lov om medisinsk utstyr.

Ecare har ingen ansvar for skade eller økonomiske tap som følge av feil bruk og oppbevaring av utstyr eller tilbehør.  Ved skade på produktet som følge av feil bruk, bortfaller garantibestemmelser.

Ved bruk av materiell tiltenkt behandling av syke eller skadde personer / dyr tar ikke ecare ansvar for rett behandlingen. Dette ansvaret påhviler i sin helhet brukeren av utstyrer.

Ved kjøp av varer som inneholder engangs-batterier gis det ingen garanti på batterienes levetid. Vi kan ikke garantere hvordan disse er lagret og behandlet før varen ankommer oss. Ved kjøp av vare med oppladbare batterier gjelder ordinær garanti iht. produktets beskrivelse.

Force Majeure

Ved ekstraordinære tilstander i samfunnet, som krig, terror og / eller konflikter av almen betydning, og andre hendelser som ecare ikke rår over, bortfaller garanti og andre avtaler mellom selger og kunde.

VIKTIG INFORMASJON OM RESTER OG BRUKTMARKED.

Varer som ligger under Rester er fullverdige (ubrukte) produkter. Det gis ingen garanti på holdbarhetsdato.  Ved tekniske eller produksjonsfeil er det fortsatt full garanti.

Varer som ligger under Bruktmarked har ingen garanti. Dette er varer som  «Kjøpes som de er»  Varene kan være brukt, ligget lenge på lager eller kommet fra konkursbo.

Tvistespørsmål behandles av lokal rettsmyndighet.