Kontroll.

  • Er du sikker på at brannslukkeren din fungerer når du trenger den?
  • Har du førstehjelpsmateriellet ditt på plass?
  • Følger du forskriftene og har dokumentert dine HMS – IK aktiviteter?

I kontakt med kunder og næringsdrivende kommer vi ofte i kontakt med folk som ikke er klar over lover, forskrifter og veiledninger i forhold til HMS

Mange vet ikke at det er krav til kontroll og dokumentasjon. I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er det beskrevet krav til kontroll av brannslukkere og brannslanger. Dette henviser til standarder som NS-3910 og NS-EN-671-3. For å kunne kontrollere etter disse standardene kreves kompetansebevis.

Det kreves i internkontrollforskriften at det skal være aktiviteter. Det kreves aktivitet i form av kartlegging, risikovurdering og handlingsplaner, samt iverksetting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet skal systematisk overvåkes og gjennomgås. For å dekke opp dette kravet må det gjennomføres systematiske kontroller av kompetent person.

 Kontakt oss, så kommer vi på befaring og gir pristilbud.

Kontroll av brannslukkere