Førstehjelpskurs for Hunnshovde Barnehage

Vi takker Hunnshovde barnehage på Gjøvik for at vi nok en gang fikk oppdraget med å gjennomføre et førstehjelpskurs for deres ansatte. En frisk gjeng som bidro sterkt til et godt miljø for oss besøkende.

Det sideleie, og ikke Yoga eller mindfulness det trenes på, når det gjelder bilde over. (altså)

Husk å varsle når du trenger hjelp av en nødetat.

Opptatt ved bordet…