50 nye lærlinger gjennomførte i uke 27 en hel uke med kurs på Honne – Biri.

Takk til OKE (Opplæringskontoret Elkraft) for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre Varme arbeider og førstehjelpsopplæringen.

Vi holdt 2 varme arbeider-kurs og 2 Førstehjelpskurs tilpasset FSE opplæringen. Mye fin ungdom som er på vei inn i arbeidslivet. Lykke til videre  for dere.

Vi har gjennomført et Varme arbeider-kurs for flere lokale bedrifter i Søndre Land.

Vi takker. Byggmester Gjermund Skjølaas, Biorør AS, Aeroservice AS og SLR AS for tilliten.

Takk til Hov Næringspark for lån av kurslokale.

Dessverre har vi ingen bilder fra rett kurs, men håper vi er tilgitt for det.

Vi beklager at det har tatt noe tid før vi fikk det ut på nett. Men vi takker Olivia Solhaugen AS for oppdraget. En liten gjeng med ansatte fikk prøve seg litt i brannslukking med forskjellige slukkemidler. Vi håper at flere har muligheten ved neste anledning.

Brann

Slukking med skum