Lettelser i koronarestriksjoner

De siste månedene har vi ikke gjennomført større aktiviteter ute hos kunder. Noen kontroller av brannslanger og brannslukkere er gjennomført under strenge tiltak. Men.. Nå har vi så smått startet opp igjen med en del kursaktivitet,…