Førstehjelpskurs for Opplæringskontoret elkraft

Takk til Opplæringskontoret Elkraft for at vi nok en gang fikk gjennomføre førstehjelpskurs for deres lærlinger. Fint å se aktive og interesserte ungdommer som er på tur inn i arbeidslivet. Samfunnet trenger slike.

Tilbud ut Juli. Brannslukker egnet for campingvogn og bobil.

2. kg. Pulverslukker, egnet til campingvogn og bobil. Tilbudsperiode. Gjelder ut Juli -17 Ligger du fast på en campingplass? Sjekk ut lokale krav. Flere campingplasser krever at du har 6 kg. slukker. Har du spikertelt? Da kommer du sannsynligvis…