De siste månedene har vi ikke gjennomført større aktiviteter ute hos kunder. Noen kontroller av brannslanger og brannslukkere er gjennomført under strenge tiltak.

Men.. Nå har vi så smått startet opp igjen med en del kursaktivitet, Vi har bl.a gjennomført både Varme arbeider kurs og førstehjelpskurs for nye lærlinger for Opplæringskontoret Elkraft.

Vi har også levert nye hjertestartere til Opplæringskontoret bil og transportfag.

Vi takker begge opplæringskontorene for leveringene.

Selv om vi er i en krevende og spesiell situasjon pga. corona, så forsøker vi nå å holde litt aktivitet i gang.

Materiell.

Vi holder nettbutikken oppe selv om vi er utsolgt for desinfeksjonsmidler og verneutstyr.  Dette regner vi med er på tur inn i løpet av April – Mai.

Sjekk hva du trenger av førstehjelpmateriell. Finner du ikke det du trenger i butikken, så send oss en e-post på: post@ecare.no Vi har førstehjelp og beredskapsmateriell for de fleste forhold.

Kontroll.

Vi har utarbeidet rutiner for kontroll av brannslukkere, slanger og førstehjelpmateriell på en trygg og god måte. Vi gjør individuelle avtaler og avgjør risiko og tiltak i samarbeid med kunde. Vi forholder oss selvsagt til de råd, anbefalinger og tiltak som myndigheter anbefaler og pålegger.

Kurs / Opplæring.

Vi håper selvfølgelig at “corona-forholdene” normaliserer seg en eller annen gang. For dere som har utsatt kurs, vil vi ta kontakt med etter påske for å se på alternative datoer ut over året.

I samarbeid med REN AS vil vi gjennomføre et webinar 15. April. Der vil REN AS gjennomføre FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) og vi vil bistå med førstehjelpskurs. Dette er for de som jobber med strøm.

 

Vi ønsker kunder, leverandører, samarbeidspartnere og alle andre.

EN RIKTIG GOD PÅSKE

Ta hensyn, følg anbefalinger fra myndigheter og ta vare på hverandre i en vanskelig og spesiell verdenssituasjon.

Corona nytt fra ECARE 13.3.2020

Basert på myndighetenes og fagmiljøenes råd, utsetter vi all fysisk jobb ute hos kunder. I første omgang gjelder dette i 14 dager, men vi har løpende vurdering av utviklingen.

I dagens situasjon ønsker vi å forholde oss slik at vi er minst mulig i kontakt med andre mennesker. Dette for å bidra til minst mulig smittespredning av Corona virus.

Vi kontakter alle de kunder vi har avtalt aktivitet med.

Vi vil forsatt levere varer. Ved behov for materiell, så bare ta kontakt.

Pga. coronavirus og tiltak som bedrifter har iverksatt er vi dessverre utsolgt for flere varer. Dette er varer som desinfeksjon, og enkelte produkter for personlig vern. Vi har varer i bestilling, men flere produsenter og importører har for tiden lange leveringstider. Vi har også satt i gang tiltak for å kunne skaffe alternative produkter. Vi håper våre kunder har forståelse for situasjonen.

Vi informerer.

OBS! VI FØLGER NRR SITT RÅD… (04.03.2020)

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) vil inntil videre anbefale at all opplæring og trening med munn-til-munn metoden stoppes til situasjonen med smittespredning av Coronavirus (COVID-19) er mer avklart 

Dette fordi øvings dukker ofte brukes av flere og desinfeksjon mellom bruk neppe vil beskytte fullt mot smitte. Dette er ikke til hinder for at andre momenter rundt trening på hjerte-lungeredning (HLR) kan gjennomføres, f.eks brystkompresjoner og bruk av hjertestarter, avhengig av forhåndsregler som generelt gjelder med gruppeundervisning i disse tider. Trening på munn-til-munn kan gjenopptas på et senere tidspunkt når epidemien er over. Anbefalingen er basert på WHO sine generelle anbefalinger for å begrense smitte i befolkningen, hvor munn-til-munn på øvingsdukker vil stride mot flere av anbefalingene.1 Bruk av ansiktsmaske, PocketMask™ eller liknende i øvingsøyemed omfattes av samme anbefaling.

Førstehjelpsopplæring gjennomført for-

Lissomskogen barnehage på Gjøvik

VOKKS Installasjon på Dokka

Innleid personell hos Nettpartner AS på Hadeland. Gjennomført for OKE (Opplæringskontoret Elkraft)

Vi takker alle sammen for at vi fikk oppdragene.

Vi har hatt en hektisk periode til nå i år. Nå ser det ut til at vi går inn i en periode med mer normal arbeidsmengde. Er det noen som trenger kurs, bare kontakt oss for tilbud og opplegg.

VOKKS Installasjon

 

Innleide hos Nettpartner + Morten fra OKE

Vi takker Gjøvik Tannlegesenter for oppdraget med å gjennomføre førstehjelpskurs for dere.

Håper dere er bedre forberedt nå, hvis dere kommer i en situasjon der dere må gjøre noe for en som er akutt syk eller akutt skadd.

Er det andre som er usikre på hva dere skal gjøre ved en ulykke, eller når noen faller livløse om? Bestill et kurs hos oss.

I januar har vi gjennomført 26 kursopplegg for Opplæringskontoret Elkraft. (OKE)

2 varme arbeiderkurs for Nettpartner på Jessheim og

24 førstehjelpskurs for Elvia as (tidl. Eidsiva nett) fordelt på 5 plasser i Innlandet

Til sammen har 367 deltagere deltatt.

Vi takker OKE, Nettpartner og Elvia for oppdraget.

Vi vil takke alle kunder og forbindelser for samarbeidet i 2019.

Kurs

I år har vi gjennomført 54 kurs innen førstehjelp, hjertestarterkurs, enkel brannvernopplæring og varme arbeiderkurs.

Husk å bestille kurs for 2020 nå.

Kontroll.

I tillegg til kurs, gjennomfører vi årlig kontroll av brannslukkere og slanger iht. standarder for slike tjenester. I år har vi utvidet kundeporteføljen med flere landbrukseiendommer. Flere og flere mindre næringsvirksomheter ser også nytten, og kravene for slike kontroller.

For flere av våre kunder gjennomfører vi også kontroll og etterfylling av førstehjelpsenheter og oppfølging av hjertestartere.

IK / HMS

I år har vi bistått flere bedrifter med etablering av internkontroll. Store bedrifter har stort sett dette “på stell”, mens mindre foretak ikke har gode nok rutiner, hverken iht. til forskrift eller i praksis. Vi gjør det enkelt.

Salg / Materiell

Vi takker alle kunder fra Vardø til Arendal for at dere handler av oss. Forbedring i vareutvalg og priser er en kontinuerlig prosess. Finner du ikke det du trenger, ta kontakt.

Nytt i 2020

Helt i slutten av dette året er vi i samtaler med nye samarbeidspartnere. I 2020 kan vi derfor tilby kurs i arbeidsvarsling. Dette er et påkrevd kurs for de som skal jobbe på vei. Her har vi nå samarbeid med instruktør som er godkjent av Statens vegvesen.

Vi i ECARE  ønsker alle en Riktig God Jul og Et Riktig Godt Nytt År.