Førstehjelpkurs for Raufoss Taxi

Vi takker for oppdraget med førstehjelpsopplæring for taxisjåfører på Vestre Toten. To kurs gjennomført for (som vanlig) en fin og engasjert forsamling.