Førstehjelp praksis for Nettpartner

Takk til Opplæringskontoret Elkraft for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre praksisen i førstehjelpskurset for Nettpartner.

Bl.a. ble det øvd på:

Hvordan utføre Hjerte lungeredning i praksis.

Hvordan legge en skadd eller syk i sideleie. Deltagerne fikk også prøve seg i dette med tanke på nakke/rygg skade, og skånsom forflytning.

Kort info. og demonstrasjon i bruk av hjertestarter.