Vi takker nok en gang Opplæringskontoret elkraft for at vi får holde kurs for deres samarbeidspartnere. Det er første gangen vi holder Varme arbeider kurs for dere, så vi håper forventningene ble tilfredstillit. Vi håper også at Nettservice as, som var deltagere er fornøyde med kurset. Selv om det var få deltagere var det en aktiv forsamling. Takk også til Nettservice as for god forpleining.

Les mer

Gjennomført førstehjelpskurs for ansatte hos Trox Auranor på Brandbu. En ivrig og engasjert forsamling som brukte ettermiddagen til å gå kurs. Vi takker for oppdraget.

Les mer

Vi har nok en gang holdt kurs for Nordby Gårdsbarnehage på Biri. Det ble brukt mest tid på førstehjelp, men det ble også tid til litt brannteori og en liten slukkeøvelse. Etter flere kurs ser vi at utførelsen av de praktiske oppgavene går raskere, sikrere og er mer effektive en tidligere. Meget bra og ikke minst motiverende for oss som jobber med dere.

Takk for oppdraget.

Takk til Søndre Land Kommune ved Bygg og vedlikehold for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre brannvernopplæring. Kurset var tilrettelagt for ledere og tok opp temaer som lovverk, ansvar, krav og teori om brann, slukkemidler og forebyggende brannvern generelt. Det ble også mulighet for en liten slukkeøvelse til slutt.

Les mer

Takk til Opplæringskontoret Bil og Transportfag Vestoppland (OKBT) for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre kurs for deres lærlinger. Denne gangen ble det både førstehjelp og litt enkel brannvern. I alt holdt vi 4 kurs.

Les mer