Har du kontrollert brannslukkeren?

Visste du at brannslukkere har begrenset levetid – og må kontrolleres av fagfolk minst hvert femte år?

Kontroll av brannslukkereI privatboliger er det du som eier eller bruker av boligen som har ansvar for å kontrollere slukkeren, forteller Thomas Sørsveen, brannmann og brannteknisk rådgiver i Ecare.

– I tillegg til jevnlig egenkontroll der du sjekker at det er riktig trykk på slukkeren og at slange og munnstykke ikke er skadet, skal brannslukkeren ha kontroll av kompetent person etter fem år. Når slukkeren er ti år, skal den inn på service eller skiftes ut – selv om trykkmåleren står på grønt, forteller han.

Det er ikke spesielle krav til husbrannslanger, men Sørsveen anbefaler at du jevlig sjekker disse også.

 

Kontroll hvert år

For landbruksbygg, utleiebygg og næringsliv er kravene enda strengere. Her er det også eieren eller brukeren som er ansvarlig for egenkontroll, men i tillegg skal slukkeren ha dokumentert kontroll av fagpersoner hvert år.

– Det er en egen standard for dette, kalt NS 3910 som beskriver dette kravet, forteller Sørsveen.

Kravet er ellers det samme i næringslivet som i private boliger – hvert 10 år skal pulverslukkerslukkere og CO2-slukkere inn til service. Skumapparat, må den på service etter 5 år.

– For slanger brukt i næringsbygg er det krav om dimensjonering slik at de tilfredsstiller gitte produksjonskrav. Disse slangene skal også ha dokumentert kontroll årlig, som for brannslukkere, forteller Sørsveen.

Det er kun personell med kompetansebevis som kan dokumenter at kontrollene er utført etter de to standardene.

Les mer om våre kontroll-tjenester her