Brannvernopplæring for ansatte ved Lissomskogen barnehage

Takk til Lissomskogen barnehage på Gjøvik for oppdraget med brannvernopplæringen for ansatte. En fin samling interesserte mennesker som bidro til god stemning i både teoriundervisningen og under praktisk brannslukking.

Thomas i god kontakt med kursdeltagerne.

Instruksjon i bruk av brannteppe ved brann klær.