Førstehjelpskurs for nye brannmannskaper

Takk til Søndre Land Brannvesen for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpsdelen i grunnopplæringen for deres mannskaper.

Kurset er en del av Kursopplegget fra Norges Brannskole. Det deltok også deltager fra Østre Toten og Nordre Land.