Ecare blir AS

Grunnet økende oppdragsmengde har vi bestemt oss for å omorganisere fra enkeltpersonforetak (ENK) til aksjeselskap (AS).

Førstehjelpskurs i barnehage

 

Vi omorganiser driften fra ENK til AS, og dette medfører at alle avtaler overtas av ECARE AS. Bakgrunnen for omorganiseringen er økende oppdragsmengde. Vi har som mål å tilby kvalitetstjenester og produkter. Ny organisering vil føre til at vi møter framtidens utfordringer på en bedre, tryggere og enda mer profesjonell måte.

 

For våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere vil ikke dette føre til noen praktiske endringer. Endringene vil i første omgang ligge på et administrativt plan.

 

Nytt organisasjonsnummer

I forbindelse med omorganiseringen har vi fått nytt organisasjonsnummer og bankkontonummer:

  • Nytt org. nummer: 928 704 963
  • Nytt kontonummer: 1506 74 52485

 

Fakturering

Vi kan nå ta i mot fakturaer i følgende formater:

  • EHF sendes til organisasjonsnummer 928 704 963
  • E-post sendes til  ecareas@ebilag.com
  • Papirfaktura sendes til ECARE AS, Møbelvegen 1,  2860 Hov

Formatet på e-post mottak av faktura må være PDF, JPG eller PNG-format og inneholde kun en fil pr. mail.

 

Ved betaling av faktura vær oppmerksom på det nye kontonummeret 1506 74 52485

 

Ingen endringer

Det blir ingen endringer på:

 

Oppstart av nytt system forventes tatt i bruk i uke 10.