Øker kapasiteten

Vi styrker undervisningskapasiteten med nytt samarbeid.

Førstehjelpskurs - frie luftveier

Vi har vært i samtaler med noen eksterne instruktører, og nå har de sagt seg ja til å bistå oss med å undervise på varme arbeider og førstehjelpskurs. Instruktørene er meget dyktige og innehar de kvalitetene og erfaringene vi ønsker. Bistanden gjør at vi kan øke undervisningskapasiteten utover året. Vi ser frem til et godt samarbeid.