Utsettelse av kurs

En del kurs innen varme arbeider og førstehjelp fra januar og februar blir utsatt til våren.

Førstehjelpskurs - frie luftveier

Grunnet koronarestriksjoner har vi måttet utsette en del kurs fra januar og februar til lengre ut på våren. Dette medfører at vi må forskyve noen av aktivitetene som var planlagt i april. Mer informasjon blir sendt ut til de kundene det gjelder.