Brannvernopplæring hos Bjørnen på Odnes

Takk for oppdraget med å gjennomføre brannvernopplæring for Bjørnen. Bilde er misvisende da deltagerne var meget aktivt med både i teorien og under slukkeøvelsen.

Beklager dårlig bilde. Fotoapparatet lå igjen, så bilde er tatt med mobil.