Førstehjelpskurs for BUFETAT Fosterhjemstjenesten, Oppland

Gjennomført førstehjelpskurs for BUFETAT – Fosterhjemstjenesten for Oppland. Takk for oppdraget. Dette var en meget trivelig gjeng på Lillehammer.