FØRSTEHJELPSKURS HOS AS BYGGTJENESTER

Takk for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre førstehjelpskurs for AS Byggtjenester. Takk også til Eidsiva Energi for at dere tipset Byggtjenester om oss.