Førstehjelpskurs for lærere i Søndre Land

Da har vi gjennomført tre førstehjelpskurs for skoleansatte i Søndre Land, nå i oktober. Det gjenstår to kurs som blir gjennomført rett på nyåret.

Hvis det skulle oppstå situasjoner som krever førstehjelpsinnsats håper vi at noe av kunnskapen kommer til nytte.

Blant innholdet var hjerte/lungeredning, behandling av akutt syke barn, samt undersøkelse av skadde og syke. Og selvfølgelig praktisk trening.

Vi takker Søndre Land kommune for oppdraget.