Førstehjelpsopplæring for lærlinger.

Vi fikk nok en gang lov til å gjennomføre førstehjelpsopplæring for over 70 lærlinger tilsluttet opplæringskontoret.

Vi takker Opplæringskontoret for håndverk og industrifag GLT for tilliten. Bildet er av noen i en av gruppene.