Thomas’ råd for brannvern i hjem og hytte

Tiden vi nå går inn i, er høysesong for branner. Men svært mange av de kunne vært unngått.

– Du kan gjøre mye for å forebygge brann, blant annet ved å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår, sier Thomas Sørsveen. Som brannkonstabel i Søndre Land brannvesen og brannteknisk konsulent i Ecare har han sju klare råd for å sikre deg mot brann:

Levende lys
Julen er høysesong for levende lys. Forlat aldri et rom der det er tente lys! Plasser aldri tente lys for nær brennbart materiale.

Kjøkkenvifte
Mange branner oppstår fordi fettet som har samlet seg i kjøkkenvifta tar fyr. Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett minst hver andre måned.

Elektrisk
Ikke lad telefon eller nettbrett mens du sover. Bruk vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin bare når du er til stede. Slå av alle apparater og belysning som ikke trenger å stå på, før du legger deg.

Vedfyring
Fyr med tørr ved og god trekk. Dette gir lite sot i pipa og du unngår pipebrann. Hold piper og røykrør rent for sot med jevnlig feiing.

Røykvarsler
Ha røykvarslere som virker. Minst en i hver etasje. Skift batteri på røyk- varslerens dag 1. desember og test de jevnlig. Røykvarslere bør skiftes hvert tiende år.

Brannslukker
Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslukkeapparatet peker på det grønne feltet.
Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer
Pulverapparat skal kontrolleres hvert femte år, og ha service eller byttes ut hvert tiende år.

Brannøvelse
Gjennomfør en brannøvelse for hele familien minst en gang hvert år.
– Avtal med barna hvem som skal gjøre hva, og tren på hva dere skal gjøre i ulike situasjoner. Prøv ut forskjellige rømningsveier og bli enige om en trygge møteplass på utsiden av huset.

 

Desember er årets klart verste brannmåned. I jule- og nyttårsuka brenner faktisk hele 50 prosent flere boliger enn ellers i året.
Norsk brannvernforening

 

Nettbutikk
Trenger du brannvernutstyr? Nye røykvarslere eller nye brannslukkere? Du finner gode og rimelige produkter i vår nettbutikk.

>> NETTBUTIKK