HLR og Coronasmitte

Vi informerer.

OBS! VI FØLGER NRR SITT RÅD… (04.03.2020)

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) vil inntil videre anbefale at all opplæring og trening med munn-til-munn metoden stoppes til situasjonen med smittespredning av Coronavirus (COVID-19) er mer avklart 

Dette fordi øvings dukker ofte brukes av flere og desinfeksjon mellom bruk neppe vil beskytte fullt mot smitte. Dette er ikke til hinder for at andre momenter rundt trening på hjerte-lungeredning (HLR) kan gjennomføres, f.eks brystkompresjoner og bruk av hjertestarter, avhengig av forhåndsregler som generelt gjelder med gruppeundervisning i disse tider. Trening på munn-til-munn kan gjenopptas på et senere tidspunkt når epidemien er over. Anbefalingen er basert på WHO sine generelle anbefalinger for å begrense smitte i befolkningen, hvor munn-til-munn på øvingsdukker vil stride mot flere av anbefalingene.1 Bruk av ansiktsmaske, PocketMask™ eller liknende i øvingsøyemed omfattes av samme anbefaling.