Avlyser kundebesøk i 14 dager

Corona nytt fra ECARE 13.3.2020

Basert på myndighetenes og fagmiljøenes råd, utsetter vi all fysisk jobb ute hos kunder. I første omgang gjelder dette i 14 dager, men vi har løpende vurdering av utviklingen.

I dagens situasjon ønsker vi å forholde oss slik at vi er minst mulig i kontakt med andre mennesker. Dette for å bidra til minst mulig smittespredning av Corona virus.

Vi kontakter alle de kunder vi har avtalt aktivitet med.

Vi vil forsatt levere varer. Ved behov for materiell, så bare ta kontakt.