FØRSTEHJELP OG ENKEL BRANNVERN FOR LÆRLINGER VED OPPLÆRINGSKONTORET BIL OG TRANSPORTFAG VESTOPPLAND

Takk til Opplæringskontoret Bil og Transportfag Vestoppland (OKBT) for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre kurs for deres lærlinger. Denne gangen ble det både førstehjelp og litt enkel brannvern. I alt holdt vi 4 kurs.

Det er viktig at alle kan litt Førstehjelp. En vet aldri når en må trå til med tiltak. Ved alle kurs har vi med HLR (Hjerte-lunge redning). I den forbindelse har vi også med en liten info. om hjertestarter. Vi fokuserte på pust, frie luftveier og blodsirkulasjon. Vi rakk også å snakke om noen andre tema.

I brannverndelen gikk vi gjennom litt forebyggende brannvern. Vi snakket litt om branner og spesielt om bilbranner. Lærlingene fikk også prøve forskjellige slukkemidler.

En engasjert og fin gjeng.