BRANNVERNOPPLÆRING FOR LEDERE HOS SØNDRE LAND KOMMUNE

Takk til Søndre Land Kommune ved Bygg og vedlikehold for at vi fikk oppdraget med å gjennomføre brannvernopplæring. Kurset var tilrettelagt for ledere og tok opp temaer som lovverk, ansvar, krav og teori om brann, slukkemidler og forebyggende brannvern generelt. Det ble også mulighet for en liten slukkeøvelse til slutt.

Som vist på bilde, er det ikke lett å slukke en større brann med CO2 apparat. Men.. alle fikk også prøve andre slukkemidler som var mer effektive.