brannvernopplæring for Berthas bakeri

Gjennomført brannvernopplæring for nøkkelpersonell og industrivern ved Berthas Bakeri i Fall.

Undervisningen ble gjennomført som både teoriundervisning og ved en befaring gjennom bedriften, med fokus på risikoområder. Undervisningen bygget helt og holdent på lokale utfordringer, og kunnskap om bakeriets forskjellige problemstillinger. Vi har valgt å ikke bruker bilder fra produksjonslokale.