Vær ekstra oppmerksom i påskefjellet

I år er det mer snø en vi har sett de siste årene. Dette kan føre til at områder som vanligvis er ufarlige, kan være utsatt for rasfare i år.

Foto: Bjørn H Stuedal

Snøskred oppstår hver vinter i alle områder der det er nok snø og terrenget ligger til rette for det. I år er det på grunn av mye snø i fjellet også større fare for skred, også i områder som “normalt” er sikre. Det er flere ting som kan utløse skred, blant annet aktiviteter som scooterkjøring eller skigåing.

Husk derfor:

  • Se opp for bratte heng
  • Unngå å gå ut på kanter med skavler
  • «Drønn» i snøen er signaler som du må ta på alvor
  • Bruk oppmerkede løyper

Vil du vite mer om snøskred og -fare, besøk nettsiden: www.varsom.no

Skal du ut på skitur så husk at været kan skifte fort. Ta alltid med ekstra med klær, mat og spade. Det er også smart å ta med en hodelykt med batterier. Det er fort gjort å bruke lengre tid en planlagt.

 

Islagt vann

Ikke ta noen sjanser på isen. Isforholdene kan variere mye på forholdsvis korte avstander. Snakk med kjentfolk. Regulerte vann er spesielt utsatt for varierende isforhold.

Se mer om isforhold på www.varsom.no