Kurs i varme arbeider hos VOKKS

Gjennomført kurs i varme arbeider for ansatte hos VOKKS Installasjon as, Søndre Land Kommune og Sølve as. Sølve stilte med lokaler, bevertning og god service. Deltagerne gjennomgikk både teori og fikk prøve seg i praktisk slukking med flere forskjellige slukkemidler.

Vi takker for oppdraget.