Lettelser i koronarestriksjoner

De siste månedene har vi ikke gjennomført større aktiviteter ute hos kunder. Noen kontroller av brannslanger og brannslukkere er gjennomført under strenge tiltak.

Men.. Nå har vi så smått startet opp igjen med en del kursaktivitet, Vi har bl.a gjennomført både Varme arbeider kurs og førstehjelpskurs for nye lærlinger for Opplæringskontoret Elkraft.

Vi har også levert nye hjertestartere til Opplæringskontoret bil og transportfag.

Vi takker begge opplæringskontorene for leveringene.