Førstehjelpskurs for Gjøvik Tannlegesenter

Vi takker Gjøvik Tannlegesenter for oppdraget med å gjennomføre førstehjelpskurs for dere.

Håper dere er bedre forberedt nå, hvis dere kommer i en situasjon der dere må gjøre noe for en som er akutt syk eller akutt skadd.

Er det andre som er usikre på hva dere skal gjøre ved en ulykke, eller når noen faller livløse om? Bestill et kurs hos oss.