Førstehjelpskurs for Opplæringskontoret elkraft

Takk til Opplæringskontoret Elkraft for at vi nok en gang fikk gjennomføre førstehjelpskurs for deres lærlinger.

Fint å se aktive og interesserte ungdommer som er på tur inn i arbeidslivet. Samfunnet trenger slike.