Utvidet innhold i førstehjelpskursene

Hjertestartere begynner å bli vanlig på mange arbeidsplasser, i butikker, på offentlige plasser, og mange andre steder. Vi utvider derfor innholdet i førstehjelpskursene med informasjon om hjertestartere og hvordan de skal brukes.

Kursene tilpasses i forhold til kundens behov, men har alltid en fast del som inneholder:

  • Prioritering ved akutt skade eller sykdom
  • Opptreden på skadested
  • Frie luftveier og pust
  • HLR (Hjerte-Lunge-redning)

 

Andre emner tilpasses kundegruppen. For eksempel:

  • Førstehjelp ved noen akutte sykdommer
  • Førstehjelp ved akutt skade
  • Førstehjelp hos barn
  • Elektroskader
  • Brann, kjemikalieskader

 

Den utvidede delen av de ordinære førstehjelpskursene dekker prinsippene for hvordan en hjertestarter fungerer, men er ikke et fullverdig kurs i bruk av hjertestarter. For næringsdrivende som har hjertestarter må det gjennomføres et komplett hjertestarterkurs for å få utstedt kursbevis, som er et krav i bedriftens internkontroll.