Hjertestartere til opplæringskontoret for bil og transportfag

Vi gratulerer med to nye hjertestartere til opplæringskontoret for bil og transportfag, Vestoppland. (OKBT)

Vi takker for at vi fikk leveringen sammen med dokumentert opplæring av ansatte. Pga. samlokalisering med Lena-Valle videregående skole på Lena og Opplæringskontoret for Håndverk og industrifag (OKHI) på Gjøvik, var det også deltagere fra disse stedene representert på kurset. Vi håper at det ikke skal bli nødvendig å benytte hjertestarterne, men at de ved et nødstilfelle kan redde liv.