Da har vi gjennomført 2 kurskvelder for drosjesjåfører på Lillehammer og omegn.

Som tidligere så var det en meget trivelig og engasjert gruppe sjåfører på begge kursene. Kommer dere opp i en situasjon som krever førstehjelpstiltak, så håper vi at litt informasjon «sitter», og gjør en vanskelig situasjon litt enklere å håndtere. Takk til Lillehammer Taxisentral for oppdraget.