FØRSTEHJELPSKURS (FSE) FOR OPPLÆRINGSKONTORET ELKRAFT

Opplæringskontoret for Elkraft har gjennomført opplærings-uke for over 40 nye lærlinger. Takk for oppdraget med at vi, nok en gang, fikk gjennomføre førstehjelpsopplæringen.