Førstehjelpskurs for Industrivernet hos Trox Auranor AS

Takk for at vi fikk oppdraget med å holde førstehjelpskurs for industrivernet hos Trox Auranor AS

Personellet fikk  en repetisjon av tidligere kunnskaper, samt informasjon om noen nye.  Bedriften har hjertestarter. Bruk av denne var også et tema. Kursdeltagerne fikk også prøve seg på noen praktiske øvelser. Selv om vi håper at kunnskapene ikke er skal komme til nytte, så håper vi at vi har bidratt til at deltagerne står litt bedre rustet hvis førstehjelptiltak skulle være nødvendig.